Smaller Default Larger

Valsts Latvija

Atrast Latviju sevī. Tik viegli un tik grūti- maizes riecienā, karogā, cilvēkos, dabā un darbā!

Atrast Latviju sevī!

Sveicam Valsts svētkos!

11 nov foto I Grinfelde   Mūsu ģimene ir tik stipra, cik stipru paši to izveidojam. Dažādas tradīcijas ir viens no veidiem, kā stiprināt saites ģimenes locekļu starpā. Tas palīdz radīt lieliskas atmiņas, kā arī veido ģimenes īpašo stāstu, ko nodot no paaudzes paaudzē. Ģimenes tradīcijas var būt jebkādas, kādas vien paši izvēlamies par sev patīkamām. Tās var būt saistītas ar ģimenes vērtībām, sociālo un kulturālo piederību, hobijiem vai jebko citu, kas aizrauj ģimeni un padara to unikālu.

   Par patriotu nepiedzimst, bet par tādu kļūst. Ģimene ir tā vieta, kur bērni iemācās mīlēt savu valsti, uzzina par tās vēsturi un svin savai valstij nozīmīgās dienas. Tās ir tradīcijas, ko vērts ieviest ģimenē, lai stiprinātu tās saknes un valstspiederību, jo galu galā mēs taču audzinām paaudzi, kas pēc kāda laika veidos un vadīs šo valsti. Tām nav jābūt pompozām svinībām, bet atbilstoši savai izpratnei un sajūtām valstij svarīgos svētkus noteikti ir vērts atzīmēt, šajās dienās atceroties vēsturi un tautas likteni.

   11. novembrī Latvijā tiek atzīmēta Lāčplēša diena un Bermontiādes 104. gadadiena, godinot Brīvības cīņās un citos militāros konfliktos kritušos karavīrus un valsts aizstāvjus.

LV2022

“Klāt novembris, laiks iedegt sveces

 Un svinēt savas dzīvības.

Mēs visu mūžu nākam mājās –

Pēc sapņiem un pēc brīvības”

/Guntars Račs/

 

   Novembris - patriotisma mēnesis - šogad skaistiem pasākumiem un daudzkrāsainām emocijām piepildīts.

   Paldies ikvienai  Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas ģimenei, skolas  kolektīvam par  atbalstu tradīciju kopšanā, pieminot mūsu valsts varoņus un godājot Latvijas valsti!

Ir svarīgi būt kopā mums nozīmīgās dienās, jo patriotismu varam nodot tikai caur ko personisku - stāstiem, atmiņām, dziesmām un kopā apmeklējot pasākumus.

   Patriotisms sākas ar piederības izjūtu savai ģimenei, skolai, darba kolektīvam, pilsētai.

   Pirmās piederības izjūtas dzimtajai vietai rodas ģimenē, kur tiek koptas tradīcijas, ģimenes lokā svinēti svētki, stāstīts vecvecāku pieredzētais.

   Lai skaisti Latvijas svētki Jūsu ģimenēs!

          Direktore Ruta Dzene

SPIED UZ ATTĒLA, LAI NOSKATĪTOS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS AUDZĒKŅU KONCERTU

IMG 3132

   Informējam  Jūs, ka Rīgas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu attiecībā uz attālinātām mācībām 7.-9. klašu grupā laikā no 15. līdz 17. novembrim. Kaut gan epidemioloģiskās drošības kontekstā  tika diskutēts par attālinātām mācībām šajā laika periodā arī  4.-6. klašu skolēniem, izvērtējot normatīvos aktus un tajos noteiktās pašvaldības tiesības un skolas tiesības, lēmums attieksies tikai uz 7.-9. klašu grupām. 

   Saprotot gan skolēnu un skolotāju, gan bērnu vecāku vēlmi pēc iespējas ātrāk atsākt mācības klātienē, aicinām izprast pašvaldības un skolu kopīgu lēmumu par attālinātajām mācībām, tādejādi vēl trīs dienas līdz valsts svētku brīvdienām saglabāt iespēju atrasties katram savas ģimenes „burbulī”, nepārslogot sabiedrisko transportu un lieki nepulcēties. Šādi piesardzības pasākumi ļaus mums visiem kopā noturēt lejupejošo saslimstības līkni Rīgā, pasargāt pedagogus un skolēnus no inficēšanās riskiem un veiksmīgāk atsākt kvalitatīvu, epidemioloģiski drošu klātienes mācību procesu.

   7.-9. klasēm Mācību process turpinās attālinātajā režīmā saskaņā ar  stundu sarakstu.

   1.-6. klasēm Mācību process notiek klātienē saskaņā ar  stundu sarakstu.

Saistībā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", sākot no 21. oktobra ir spēkā virkne izmaiņu, kas skar mācību procesa norisi visos izglītības līmeņos, kā arī interešu izglītību , sporta treniņu un sacensību organizēšanu.

1. novembrī mācības klātienē atsāk 1.-3. klases.

4. -9. klases no 1. novembra līdz 14. novembrim mācās attālināti.

Peldētapmācība

Peldētapmācība 2.klasēm  līdz 14. novembri nenotiek

Interešu izglītība

Interešu izglītības nodarbības līdz 14.novembrim notiek tikai attālināti

Sporta joma

Sporta jomā līdz 14. novembrim ir atceltas visas sporta sacensības, kā arī visi sporta treniņi klātienē amatieriem visās vecuma grupās, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros, paredzot tikai atsevišķus izņēmumus pieaugušo izlašu un citu augsta līmeņa sportistu dalībai sporta treniņos un sacensībās.

Vienlaikus arī turpmāk netiek ierobežotas individuālas fiziskās aktivitātes veselības saglabāšanai un uzlabošanai, ja tās norisinās ārtelpās un bez trenera.

Aicinām katru no jums atbildīgi izturēties pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam samazināt fiziskos kontaktus, lai kopīgi pārvarētu krīzi. Tie, kas var, aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo tas ir vienīgais veids, kādā pārvarēt Covid-19 pandēmiju un atgriezties dzīvē bez ierobežojumiem un bailēm.

Izmaiņas kontaktpersonu testēšanā:

No 11.10.2021. stājusies spēkā norma, ka izglītojamie - kontaktpersonas jau 7. karantīnas dienā varēs veikt testu laboratorijā bez ģimenes ārsta norīkojuma.

Negatīva testa gadījumā varēs atgriezties klātienes mācībās. Ģimenes ārsta zīme nav nepieciešama. 

apsveikums 18 nov 2020