Smaller Default Larger

Atverto durvju diena Gorina 2b 1   No 15.-20.septembrim Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas skolēniem notika nodarbības dažādās jomās interešu izglītības skolotāju vadībā. Apgūtais kādā no mācību priekšmetiem var būt noderīgs interešu izglītībā, vai arī apgūtais interešu izglītībā var noderēt kādā mācību priekšmetā, kā arī nākamās profesijas izvēlē. 

4.b klases skolēni  iepazinās ar mūsdienu deju un aktīvi izdejojās,

3.a, 3.b klases iepazinās ar keramiku un no māla veidoja groziņus un rudens veltes,

7. klases zēni tika iepazīstināti ar neolīta keramikas formām, rakstiem un izmēģināja dažādus rakstu veidošanu uz trauka silueta,

2.a klase un 7. klases meitenes mācījās šūt no auduma jaukus dekoratīvus darbiņus,

2.b. klase darināja no papīra košu saulespuķi un izteiksmīgu origami putniņu,

2.a, 8.klases skolēni spēlēja dambreti, šahu un citas domāšanu attīstošās galda spēles,

5. un 6.klases skolēni iepazinās ar dažādām ģitārām, ukulelēm un iemēģināja uzspēlēt arī paši.

Bērni darbojās ar lielu aizrautību un ieinteresētību!

Interešu izglītības nodarbības vadīja pedagogi Irina Ivanushkina, Irina Gorina, Olga Trushkova, Dace Timule, Zoja Golubeva, Ilgona Vulāne, Atis Pelčers un Andris Oklans.

Paldies visiem interešu izglītības pedagogiem, kuri iesaistījās darbnīcu sagatavošanā un vadīšanā, un skolas pedagogiem, kuri atveda skolēnus uz interešu izglītības nodarbībām. Paldies Lolitai Maderniecei par klašu organizēšanu interešu izglītības nodarbību apmeklēšanai.

Informāciju sagatavoja :

Dace Timule

Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas izglītības metodiķe

Foto no  I.Vulānes, D.Timules, A.Oklana personīgā arhīva