Smaller Default Larger

Bitenice balva 1   14. oktobrī, Rīgas 15 labākajiem pedagogiem pasniegtas balvas “Zelta pildspalva” un veicināšanas balva par mūža ieguldījumu, bet 20 izcilākajiem skolēniem – “Zelta stipendija”.
Balvu skolotājiem pasniedz, lai izteiktu atzinību par profesionālu, radošu un inovatīvu darbu, kas tiek ieguldīts skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

   Starp Rīgas labākajiem skolotājiem ir arī mūsu skolas skolotāja Aiva Biteniece.

  Latviešu valodas skolotāja Aiva Biteniece 2022.gada septembrī svinēja darba jubilejas piecdesmit trīs gadus skolā un savas dzīves 75.gadadienu. Aiva Biteniece savas ilgstošās pedagoģiskās darbības laikā ir paraugs saviem audzēkņiem, viņu vecākiem un kolēģiem, pie viņas vēršas pēc padoma un palīdzības, un tā vienmēr tiek saņemta. A. Biteniece spēj motivēt un iedvesmot savus skolēnus, ieklausīties viņos un atrast izeju neprognozējamās un sarežģītās situācijās. Skolotājas latviešu valodas stundas vienmēr ir ne vien zinātniski pamatotas, bet arī radošas un laikam atbilstošas. Skolotāja labi pārzina to, ko māca, un jūt, kā mācīt. Skolotāja ir Bolderājas un Daugavgrīvas patriote un par tādiem audzina arī savus skolēnus. Šo gadu laikā skolotājas darbs ir augstu novērtēts.
   Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola izsaka pateicību latviešu valodas skolotājai Aivai Biteniecei par ieguldījumu izglītībā, latviešu valodas un latviskās identitātes stiprināšanā, par valodas un skolas vēstures pētniecību.

 Bitenice balva 2  Bitenice balva 3

Skolas kolektīva vārdā direktore Ruta Dzene

 Foto No Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas un A.Bitenices arhīva