Smaller Default Larger

  WhatsApp Image 2021 01 26 at 19.44.15 5 Skolotāji savas apmācības British Council pārstāvniecības Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra sadarbības kopprojekta “Darīt kopā II” (“Building Trust through Collaboration II”) ietvaros ir noslēguši. Laiks komandā iekļaut skolēnus un pirmais uzdevums ir iepazīties un izplānot projekta pasākumu. Žēl, ka šī Rīgas 19. vidusskolas un Rīgas 33. vidusskolas skolēnu tikšanās ir virtuāla. Mēs esam tik dažādi... Un tomēr tik līdzīgi… Rīgas 33.vidusskolas un Rīgas 19. vidusskolas talantīgie, muzikālie un sportiskie skolēni pierādīja, ka arī iepazīšanās tiešsaistē (paturējām prātā pašreizējo situāciju) var norisināties veiksmīgi un aizraujoši!


   Atgādināšu, ka 22. oktobrī Rīgas 19. vidusskolas skolotājas Lolita Maderniece un Jana Stuģe piedalījās British Council pārstāvniecības Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra sadarbības kopprojekta “Darīt kopā II” (“Building Trust through Collaboration II”) ievadpasākumā. Tajā ar 4 Latvijas pašvaldību Izglītības pārvalžu uzaicinājumu piedalījās 12 skolu skolotāji no Viļānu novada, Ludzas novada, Rīgas un Pierīgas (Stopiņu novads) latviešu un mazākumtautību skolām, veidojot skolu sadarbības pārus. Rīgas 19. vidusskola sadarbosies ar Rīgas 33. vidusskolu.
   Projekta mērķis ir uzlabot sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, izglītojot dažādu mācību priekšmetu skolotājus un 8. vai 9. klašu skolēnus par reālās dzīves problēmrisināšanas metodēm vietējā kopienā/novadā.

Informāciju sagatavoja Lolita Maderniece